EthioDelala

ቤት

መኪና

መሬት

ይምረጡና ይደውሉ

G+3 ለሽያጭ የቀረበ ዘመናዊ መኖሪያ ቤት አያት አከባቢ

 • 230 ካሬሜትር
 • 3 መኝታ
 • 3 ሠርቪስ
 • 3 መታጠቢያ 
 • 2 ማብሰያ
 • 4 የመኪና ማቆሚያ

ዋጋ 45,000,000 

0901222299 ይደዉሉ

አያት አካባቢ የሚሸጥ ቆንጆ ቪላ ቤት አለ

ከአስፓልት 100 ሜትር

150 ካሬ

3 መኝታ

3 ሰርቪስ

3 ሻወር

2 መኪና

ዋጋ 21 ሚሊየን ድርድር አለው

ለበለጠ መረጃ፡

+251 901222299 ይደዉሉ

=============================

ሳሚት ብርሀኑ

የቤቱ ሁኔታ

ስልክ፡+251901222299

 • 250 ካሬ
 • 3 መኝታ ዋናው
 • 3 ሰርቢስ
 • 2 ኪችን
 • 3 መታጠቢያ
 • 1 የጋራ ሻውር ገንዳ  አለው
 • 3 የመኪና ፖርኪንግ  የመሸጫ ዋጋው   27,500,000      

ሰፈር ጎፋ ገብርኤል መስቀል ክትፎ አካባቢ ከአስፋልት 300ሜትር ነባር ይዞታ

 • በካርታ 165 ካሬ 
 • በይዞታ 250ካሬ 
 • ቤቱ ያረፈበት 160ካሬ 
 • 3 መኝታ
 • 3 መታጠቢያ 
 • 3 መኪና ማቆሚያ
 • ዋጋ 22,5 ሚሊዮን 
 • ተጨማሪ ሰርሺስ ለሰራተኛ መኝታ፣ ለባህላዊ ኪችን
 • የልብስ ማጠቢያ ማሽን ማስቀምጫ ቦታ ያለው
 • ከጊቢ ውጭ ተጨማሪ ግሪን ኤሪያ ቦታ ያለው

Contact us

ለበለጠ መረጃ